امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در صورتی که افرادی به شما حمله ور شده اند ودرآن نزاع شما محکوم به توهین ضرب و جرح شده اید و خواستار نقض دادنامه هستید

این لایحه دفاعی توهین و ضرب و جرح می تواند مثمر ثمر باشد

50,000ریال